KALİTE

KALİTE POLİTİKASI

Başarılı kalite sürecinin, hasta iyileşmesine %100 katkı, düşük risk ve maliyetler, gibi çok önemli yararlar sağladığına inanıyoruz. Hasta odağımızla, kalite tahhütümüzde farklılık yarattığımızın bilincindeyiz.

Uzman kadromuzla, her yaptığımızın hastanın bakım ve tedavi kaitesini yükseltme ve riskleri minimuma indirme ile sonuçlanmasını sağlamak odaklı olması ilkesine sadık kalarak, sektörümüzün değişen ihtiyaç ve beklentilerine uyum içinde yolumuza devam ediyoruz.

Bu amaçla;
• Tıbbi cihazlarımızın kalite, güvenlik ve etkinliğinin sürekliliği temel odak noktamız.
• Klinik etkinliği ve cihazların erişilebilirliğini sürekli geliştiriyoruz.
• Toplam cihaz maliyetini düşürüyoruz.
• Olumlu deneyimlerle, sağlık sektörü çalışanlarının motivasyonunun yükselmesine ve profesyonel şartlarda çalışmalarına yardımcı oluyoruz.
• Periyodik bakım ve onarımda en iyi teknik servisi sunuyoruz.

Yukarıda detaylı olarak belirttiğimiz güçlü yönlerimizi temel alarak Kalite Politikamızı şu şekilde oluşturduk;
• Yenilikçi düşünmek olmazsa olmazımız. Araştırma ve geliştirme ile birlikte rekabete odaklanarak, kaliteden ödün vermeden verimliliği arttırıyoruz.
• İlgili yönetmelik ve düzenlemelerin tüm gerekliliklerini yerine getiriyoruz. (Örn. Medikal Cihaz Yasası)
• Ürünlerimizin uluslararası standartlara uyumlu olduğunu garanti ediyoruz.
• Koşulsuz müşteri memnuniyeti için üretimimizin her safhasında kalite sistemimizi etkin bir şekilde uyguluyoruz.
• Etkin çözüm ve ürünler sunabilmek adına organizasyonumuzdaki her çalışanın kurum kültürümüzü oluşturan aynı misyon, vizyon ve stratejiyi paylaşmasını sağlıyoruz.

ÇEVRE POLİTİKASI

Küresel bir şirket olarak, gelecek nesillerin, temiz hava, temiz su ve temiz toprak ile birlikte sağlık hizmetine de erişebildiği güvenli bir çevre yaratarak, sürdürülebilirliğine de katkıda bulunacağımıza söz veriyoruz. Temel politikamız şöyle;

• Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına tam anlamıyla uymak,
• Enerji ve doğal kaynakları korumak ve verimli kullanmak,
• Doğal kaynakların kullanımını azaltarak çevre kirliliğinin önlenmesini sağlamak,
• Çevreyi korumak için doğal kaynakları yaşatmak,
• Atıkları azaltırken, geri dönüşüm yöntemlerini geliştirmek,
•  Tüm çalışanların ve tedarikçilerin çevreye duyarlı olmasını sağlamak,
• Faaliyetlerimizden dolayı oluşacak riskleri belirlemek ve bu riskleri kabul edilebilir seviyelere indirmek.

Çevre Boyutları ve İş Akış Şeması

BGYS POLİTİKASI

Sosyal sorumluluklarının bilincinde, ülke ekonomisi ve sağlık hizmetlerine katkıda bulunan bir kuruluş olarak;

Ana Politikamız;
• Hukuka, yasal, düzenleyici ya da sözleşmeye tabi yükümlülüklere ve her türlü güvenlik gereksinimlerine ilişkin ihlalleri önlemek için,
• Bilgi güvenliği yönetim sistemi kurallarını eksiksiz uygulamak,
• Üst yönetiminin yaklaşımını ve hedeflerini tanımlamak,
• Tüm çalışanlara ve ilgili tarafları Bıçakcılar bilgi güvenliği amaç ve hedefleri ile ilgili bilgilendirmek,
• Bıçakcılar Bilgi güvenliği yönetim sisteminin sürekli iyileştirmektir.

ÜYELİKLERİMİZ

  • Memberships
  • ÜYELİKLERİMİZ
  • ÜYELİKLERİMİZ
  • ÜYELİKLERİMİZ
  • ÜYELİKLERİMİZ
  • ÜYELİKLERİMİZ