BGYS POLİTİKAMIZ

Politikamız
Çalışanlarımız sosyal sorumluluklarının bilincinde, ülke ekonomisi ve sağlık hizmetlerine katkıda bulunan bir kuruluş olarak; Hukuka, yasal, düzenleyici ya da sözleşmeye tabi yükümlülüklere ve her türlü güvenlik gereksinimlerine ilişkin ihlalleri önlemek için, bilgi güvenliği yönetim sistemi kurallarını eksiksiz uygulamak, üst yönetiminin yaklaşımını ve hedeflerini tanımlamak, tüm çalışanlara ve ilgili tarafları Bıçakcılar bilgi güvenliği amaç ve hedefleri ile ilgili bilgilendirmek ve Bıçakcılar Bilgi güvenliği yönetim sisteminin sürekli iyileştirmektir.